…a nesie sa v odvážnom duchu Wake up your make-up!